Kaartverkoop en toegang

Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website en bij de door de organisatie erkende verkooppunten en mogen niet worden doorverkocht.

Gekochte kaartjes kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

Gekochte kaartjes zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en worden niet teruggenomen door de organisatie. Ieder kaartje heeft een unieke code die bij de ingang van het festival wordt gescand. Elke bezoeker dient bij het betreden van de evenementenlocatie in het bezit te zijn van een geldig en uniek entreebewijs. Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaartjes of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.

Indien toegang tot het water niet mogelijk is zal de bezoeker op het vaste land het evenement kunnen bijwonen. De organisatie bepaald of toegang tot het water mogelijk is. Bij het kopen van het kaartje gaat de koper hiermee akkoord.

Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van security gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.

Voor de voorstelling is de minimumleeftijd 18 jaar. Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren.

Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen, paraplu’s, wandelstokken, camerastatieven en dergelijke.

Aansprakelijkheid algemeen

Het betreden van het festival is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, danwel geleden schade die hieruit voortvloeit. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht.

Wanneer het festival door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door stakingen of bij weersomstandigheden waarbij het betreden van het festival onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.

Aansprakelijkheid inzake kinderen

Het festivalterrein is geen opvang. Het verblijf van het kind op het festivalterrein en deelname aan de activiteiten blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker met wie het kind het festival heeft betreden. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan het kind en/of goederen van het kind al dan niet veroorzaakt door derden.

Gebruik van alcoholische dranken

Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Munten

Er kan op het gehele festival alleen betaald worden met daarvoor bestemde munten. Deze munten zijn alleen verkrijgbaar bij de door de organisatie aangeboden verkooppunten. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld. De munten zijn alleen geldig tijdens de duur van het festival.

Overig

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie alsmede brandweer, politie, GGD en ander bevoegd gezag. De beveiliging en organisatie behouden zich het recht een ieder de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook worden betaalde entreegelden in deze gevallen niet geretourneerd.

Tijdens het festival kunnen foto’s of opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festival geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

Voorkom overlast

Plaats fietsen in de fietsenstalling en houd bij het verlaten van het festival rekening met de omwonenden.

Foto’s en opnames

Op de films is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.

Contact

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels en algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@jaws-rotterdam.nl.