Algemene huisregels

 • De minimale leeftijd om toegelaten te worden voor de avondvoorstelling is 18 jaar.
 • NIX18 : GEEN alcohol en/of tabak voor bezoekers jonger dan 18 jaar. De organisatie zorgt voor polsbandjes (of iets dergelijks) om duidelijker onderscheid te kunnen maken tussen bezoekers van jaar. Bezoekers zijn verplicht deze bandjes te dragen en ze te laten zien bij de barren dan wel als medewerkers van de organisatie hier om vragen. Bij twijfel kunnen medewerkers ook te allen tijde vragen om een geldig legitimatiebewijs. Doorverkoop/wederverkoop van alcoholische dranken en/of tabak aan personen onder de 18 jaar is verboden.
 • De organisatie kan gedurende het evenement preventief en/of steekproefsgewijs controleren op de naleving van NIX18. Bij constatering van een overtreding zal de bezoeker worden aangesproken en de alcoholische drank dan wel sigaretten worden afgenomen. Mede afhankelijk van de situatie kan de organisatie besluiten om de bezoeker ook zijn 18+ polsbandje af te nemen en/of om de bezoeker te verwijderen van de locatie van het evenement.
 • Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten moet een nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot het evenement.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden zoals valse kaartjes en andere wettelijke overtredingen, zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Er is geen soft & harddrugs toegestaan. Politie wordt direct ingeschakeld bij overtreding.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen: etenswaren, drinken, glaswerk, plastic flessen, (huis)dieren, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke of scherpe voorwerpen.
 • Het is verboden om voetbalshirts of uitingen van motorclubs te dragen.
 • Op locatie kunnen consumptiemunten worden aangeschaft, deze zijn alleen geldig tijdens Jaws in de Kralingse Plas 2017.
 • Bij het betreden van de locatie wordt er visitatie verricht en worden bezoekers mogelijk gefouilleerd. De organisatie behoudt zich het recht bezoekers die hier niet aan mee willen werken te weigeren.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en of aanwijzingen van het
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • Het is niet toegestaan om in of in de nabijheid van de locatie flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.
 • Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
 • In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

Huisregels m.b.t. Het betreden van het water

 • Het dragen van badkleding wordt aanbevolen.
 • Het betreden van het water is op eigen risico.
 • Het is niet toegestaan met zand, modder of water te gooien.
 • Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 • Dieren, met uitzondering van haaien, zijn niet toegestaan op het terrein.
 • Van ernstig onbetamelijk en/of agressief gedrag wordt ten alle tijden aangifte gedaan bij de politie. Bezoekers kunnen van het terrein verwijderd worden.
 • Houdt u zich bij calamiteiten aan de opdrachten van de medewerkers van JAWS in de Kralingse Plas.